Post skip

Alle innsjøskipene fraktet en mengde post, en god biinntekt å ta med seg i regnskapet. Postforsendelsen var av gammel dato, helt fra den første dampbåten var det postsekker om bord.

Den faste postforsendelsen i ruten Skien-Notodden kom til i 1888 da postverket sluttet en kontrakt om postbefordring for 2500 kr pr. år og samtidig opprettet postkontor om bord på «Nordsjø» og «Victoria» og kalte denne for «Nordsjø Postexpedition». Postforsendelsen hadde som før nevnt pågått i mange år, men først nå kom den inn i fastere former. Nå fulgte postfunksjonærer med båtene og sorterte post i egnede postlugarer. Denne viktige del av dampskipslivet skulle for ruten Notodden-Skiens vedkommende vare helt frem til 1929.
Postfunksjonærene var jo ikke noen direkte del av skipets besetning som de andre sjøfolkene, men postverket forlangte visse ytelser fra skipets besetning som noe av sin betaling. Det het i reglementet at det skulle skaffes køyeplass om bord til de ansatte postfunksjonærene, samt at de skulle ha den samme oppvartning som det etter alminnelig dampskipsbruk tilkommer skipets fører.

Fakta om M/S Victoria

D/S "Victoria" ble bygget i 1882 på Akers Mekaniske Verksted i Oslo. I 1953 ble båten bygget om til motorskip og har vært gjenstand for flere ombygginger i årenes løp.

  • 1882: Bygget ved Akers mek. verksted, 142 brt
  • 96.5 fot lang, 18.0 for bred, 7.1 fot dyp
  • 1882: Interessentskapet for dampskibsfart på Norsjø
  • 1900: Skien-Telemarkens Dampskibsaktieselskab, Skien
  • 1953: Ombygget til motorskip
  • 1957: Lagt opp
  • 1961: A/S Turist-Trafikk, Skien
  • 2017: Fortsatt i drift på Telemarkskanalen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler